Հայոց լեզու 2016-2017

  
Նոյեմբերի 29
Գրել կապակցված խոսք տրված բառերովհովիտ, մասրենի, , կայծակ, ձի, , ոտնաձայն, վառվել, վտանգավոր, թաքնվել:
Ես իմ ձիով գնում էի հովտով:Հովտի կողքին կար մի  գետ:Գետը  հանդարտ էր ձայն չէր հանում  և հովտում էլ ձայն չկար այնպես, որ ձիու ոտնաձայները չէին լսվում:Հովտում  կար ընամենը մի ծառ, դա մասրենին էր: Օրը շատ անձևոտ էր:Հանկարծ  կածակը խփեց, և ծառը սկսեց վառվել:Շատ վտանգավոր էր մնալ տեղում ,մենք տեսանք մի քար և գնացինք թանվեցինք այնտեղ:
Շարադրանքը պետք է կազմված լինի 5-6 նախադասություններից և պարունակի 50-60 բառ
 126. Ա խմբից հերթով մեկ բառ վերցրո՛ւ և Բ խմբի բառերի հետ բոլոր հնարավոր կապակցությունները գրի՛ր:
            Ա. Բացատրել, ներել, կարոտել, մոռանալ:
           
Բ. Տատին, ընտանիքին, հորը, գա.. սխալը, մարդկանց, հանցանքը, ընտանիքը:
Բացատրել-տատին,ընտանիքին, հորը,մարդկանց,հանցանքը,սխալը
Ներել-տատին,ընտանիքին,հորը,մարդկանց,հանցանքը,սխալը
Կարոտել-տատին,ընտանիքին,հորը,մարդկանց,հանցանքը,սխալը
Մոռանալ- տատին,ընտանիքին,հորը,մարդկանց,հանցանքը,սխալը


            127.
Ծնողներիդ ուղղված հարցեր գրի՛ր, հետո դրանցով հարցազրույց անցկացրո՛ւ և գրի՛ առ:

            128.
Տրված բայերը պատճառական դարձրո՛ւ տալ բայի օգնությամբ:

            Օրինակ՝ զանգելզանգել տալ
           
Հանձնել տալ, պատժել տալ, ասել տալ, աղմկել տալ, պատասխանել տալ, զրուցել տալ, հայտնել տալ, աղալ տալ, բանալ տալ, տանել տալ:

            129.
Կտոր բազմիմաստ բառը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:
Մայրս կտրեց մեկ  կտոր տորթից և տվեց ինձ, իսկ այդ ժամանակ ես նկատեցի որ երկնքում մի կտոր ամպ կար և  եր նա շրջվեց որ նայի

            130.
Նախադասության բառերը քանի ձևով հնարավոր է՝ վերադասավորի՛ր, որ ամեն անգամ մի բան կարևորվի:
            Որսորդությունը Տասկինների ընտանիքի ամենասիրելի զբաղմունքն է:
Տասկինների ընտանիքի ամենասիրելի զբաղմունքը դա որսորդությունն է                                                Մեկ տոննա հացահատիկ ստանալու համար հազար տոննա ջուր է պահանջվում:
Հազար տոննա ջուր է պահանջվում մեկ տոննա հացահատիկի համար:
           
Հին Հունաստանում օլիմպիական խաղերի ժամանակ ատլետները մերկ էին հանդես գալիս:
Ատլետներ մերկ էին դուրս գալիս Հին Հունաստանում օլիմպիական խաղերի ժամանակ:
           
Մարաթոնյան դաշտից հաղթանակի լուրը տանող զինվորը առանց կանգ առնելու մինչև Աթենք վազել է:
Հաղթանակի լուր տանող զինորը առանց կանգ առնելու մինչև Աթենք վազել է Մարաթոնյան դաշտից:
           
Փրկարար շան վզին փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացված:

Փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացված փրկարար շան վզին


131

131. Տեքստից հանի՛ր այն նախադասությունները, որոնք տեղեկություն են տալիս՝
            ա) մարդու և նրա բնույթի մասին,
            բ) ստեղծված նոր սարքի մասին:
            Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:
            Մարդիկ ուզում են իրենց կյանքը հեշտացնել ու հետաքրքիր դարձնել: Նրանք անընդհատ մտածում են՝ ինչպե՞ս անեն, որ իրենց անհրաժեշտ իրերը միշտ իրենց մոտ լինեն: Եվ քանի գնում, անհրաժեշտ առարկաների ցանկն ավելանում է: Ճապոնական մի ֆիրմա սկսել է գրպանի հեռուստացույց արտադրել: Տեսնո՞ւմ եք, թե ուր է հասել մարդու պահանջը: Նոր սարքն ընդամենը երեք հարյուր հիսուն գրամ է կշռում: Այսինքն՝ երկու խնձորն ավելի ծանր կարող է լինել, քան այդ հեռուստացույցը: Դա շատ փոքր մարտկոցների օգնությամբ ինը ժամ անընդմեջ կարող է աշխատել: Հարմար է, չէ՞, գրպանում այդպիսի առարկա ունենալը. էլ ոչ շտապել է պետք ու ոչ էլ հուզվել: Որտեղ էլ լինես, սիրած ֆիլմը կամ հետաքրքիր հաղորդումը կդիտես:

            132. Կետերը համապատասխանաբար փոխարինի՛ր որպես, որպիսի կամ որպեսզի բառերից մեկով:
            Գայլը որոշեց տեսքը փոխել,
որպեսզի ավելի շատ որս անի:
            Որպես հյուր՝ չէր խառնվում տնեցիների վեճին:
            Որպես անակնկալ. քեզ բոլորովին չէինք սպասում:
            Այգու տերը՝ որպես ծառի լավ ու վատից հասկացող մարդ, ինքն էր խնամում ծառերը:
            Եթե պատրաստես այնպիսի մի արկղիկ,որպիսին երազումս եմ տեսել, առատ պարգև կստանաս:
            Որպեսզի ոչ մեկը ժամանակից շուտ չիմանա ու չխանգարի, սուսուփուս դուրս եկավ տանից:Նոյեմբերի  21-28
Գրել կապակցված խոսք տրված բառերովծփալ, վարագույր, մշուշ, գիշեր, բարձրանալ, ջերմություն, ջինջ, անկենդան, նշմարել, հանդարտ:
Շարադրանքը պետք է կազմված լինի 5-6 նախադասություններից և պարունակի 50-60 բառ
 Գիշեր էր:Ծովը հանդարտ էր ու ջինջ չնայած, որ գիշերը մշուշոտ էր: Վարագույրը բացելով, տեսա մի անկենդան ծով,որը չէր ուզում շարժվել:Անցավ մեկ օր, այդ օրը ես ջերմություն ունեի,մի կերպ բարձրանալով տեսա, որ ծովը ծփում է,ալեկոծված է:Նշմարվում էր ամպրոպոտ օր,մենք դուրս էինք եկել բաց օվկիանոս,ծովը աբողջ օրը ծփում էր բայց ադպես էլ եղանակը չմռայլեց:


107. Գծիկները ը կամ ն մասնիկով (հոդով) փոխարինի՛ր:
            Ժողովուրդներ- տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով: Ժողովուրդներ- իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով են տարբերվում:
           
Աստղադիտակ- դանիացի ապակեգործներ- են ստեղծել: Աստղադիտակ- ստեղծել են դանիացի ապակեգործներ-:
           
Եվրոպացիներ- առաջին անգամ արևածաղիկ- տեսան մեքսիկական տափաստաններում, երբ հայտնագործեցին Աերիկա-: Արևածաղիկ- առաջին անգամ եվրոպացիներ- տեսան մեքսիկական տափաստաններում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա-: Եվրոպացիներ- մեքսիկական տափաստաններում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկ-, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա-:
           
Գառնիի սյունազարդ տաճար- (մ.թ. 77 թվական) Միհր  աստծո պատվին է ստեղծվել: Գառնիի սյունազարդ տաճարստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր  աստծո պատվին: Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճար- (մ.թ. 77 թվական): Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճար- է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):

           
108. Տեքստը բաժանի՛ր պարբերությունների:
            Գոյության կռվում կենդանիները թշնամանում են, բայց և շատերն էլ բարեկամանում և օգնում են միմյանց: Ափամերձ կղզիներում հաճախ միլիոնավոր թռչուններ են միասին բնադրում: Թռչնաշուկաներ են կոչվում այն վայրերը, որտեղ նրանք հատկապես շատ են: Ճիշտ է, երբեմն թռչունները կռվում են, բայց թշնամիներին միասին են հալածում: Մրջյուններն էլ ուտիճների հետ են ընկերություն անում: Այդ փոքրիկ աշխատավորները փնտրում գտնում են ուտիճներին, պահպանում նրանց ու նրանց ձվերը, մի ծառ-բնակավայրից մյուսը տանում: Ծովապուտ կոչվող կենդանին ծաղիկի է նման: Նրա տեսքով խաբված ձկներն անզգուշորեն մոտ են լողում ծաղկաթերթերի նմանվող շոշափուկներին, որոնք անմիջապես բռնում են ավարը: Բայց ծովապուտն ինքը տեղից տեղ շատ դանդաղ է շարժվում: Նա մենակյաց խխունջին է հեծնում ու առաջ գնում: Նույնիսկ խեցգետինն ինքն է հարմար ծովապուտ փնտրում, որ իր խեղուն նստեցնի ու ման տա: Ծովապուտն էլ իր շոշափուկներով նրա թշնամիներին է խրտնեցնում: Ճապոնական ծովում երբեմն ծովապուտի տեղը բռնում է շարժվել չկարողացող ուրիշ կենդանի՝ սպունգը: Թեև սպունգը թշնամիներին վախեցնել չի կարող, բայց նա էլ իր մարմնով քողարկում է անպաշտպան խեցգետնին: Նման փոխհարաբերություններ կան նաև բույսերի միջև:

            109. Նախադասությունները լրացրո՛ւ:
            Հյուրերի բազմությունը շարժվեց դեպի դահլիճ և ….........:
           
Հյուրերի բազմությունը շարժվեց դեպի դահլիճ, և ….........:
           
Արդեն մի շաբաթ ուշացրել եմ խոստացածս նվերն ու …...:
           
Արդեն մի շաբաթ ուշացրել եմ խոստացածս նվերը, ու …...:
           
Տղաները սկյուռին հավանաբար մոռացել էին կամ …..........:
           
Տղաները սկյուռին հավանաբար մոռացել էին, կամ …..........:

            110. Բառակապակցություններ կազմի՛ր՝ հարցում արտահայտող բառի փոխարեն գոյականներ գրելով: Դավաճանել՝ Մարդու Ընկերներին: Ուրանալ՝ Մարդու Փողերին:
111. Փակագծի բառերը գրի՛ր կետերի փոխարեն՝ դնելովպ ահանջված ձևով (եզակի կամ հոգնակի): Աշխարհում մոտ հազարերեք հարյուր ժողովուրդ կա: Այդ հազարերեք հարյուր ժողովուրդները խոսում են մոտ երեք հազար լեզվով: Կան լեզուներ, որոնցով տարբեր ժողովուրդներ են խոսում: Օրինակ՝ Անգլիայի, ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի քաղաքացիները հիմնականում անգլերեն են խոսում, Լատինական Ամերիկայի բնակչության մեծ մասը, բացառությամբ բրազիլացիների, իսպաներեն է խոսում: Սակայն ավելի հաճախ հակառակն էլինում. մի երկրի ժողովուրդը մի քանի լեզվով է խոսում: Սուդանում, օրինակ, հարյուր տասնյոթ լեզու գործածվելով: Կոնգոյում հինգ հարյուր լեզու կա: Դաղստանում մոտ մեկ միլիոն մարդ բնակվել և այդտեղի մեկ միլիոն բնակիչները խոսել են ավելի քան վաթսուն լեզվով: Աշխարհի ամենամեծ պատկերասրահըՍանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժն է: Այստեղ արվեստի ավելի քա երեք միլիոն ստեղծագործություններ է ցուցադրել: Այդ թանգարանի բոլոր երեք հարյուրքսաներկու դահլիճներում նայելու համար մարդ շուրջքսանհինգ կիլոմետր ճանապարհ է անցնում: Արգելանոցում բույսերի երկու հազար տեսակներ են աճել:
            112. Տրված տեքստերը փոխադրի՛ր՝ ընդհանուր վերնագիր և հետևություն գրելով:
            Ա. Մի անգամ դեպի հարավ չվելիս ծիծեռնակները փորձանքի մեջ ընկան: Այդ տարի Շվեյցարիայում ուժեղ ցրտից բոլոր միջատները սատկել էին: Դե, էլ ի՞նչ պիտի ուտեին ծիծեռնակները. Չէ՞ որ շատ թռչունների նման նրանք էլ են միջատներով սնվում: Խեղճ ծիծեռնակներըսովից ուժասպառ եղան ու վայր ընկան: Բայց Շվեյցարիայի բնակիչներն անօգնական չթողեցին նրանց. Հավաքեցին, դրեցին տուփերի մեջ ու տարան երկաթուղային կայարան: Այնտեղից էլ հատուկ գնացքով արագ ու ապահովուղարկեցին հարավ:
           
Բ. Հնդկաստանի Ուտար Պրադեշ նահանգում բնության շատ կրքոտ պաշտպաններ են բնակվում: Նրանք կազմել են «Չիպկո-Անդոլայ» («Գրկի՛ր ծառը») ընկերությունը: Երբ ընկերության անդամներից մեկն իմանում է, որ ինչ-որ տեղ պատրաստվում են ծառ կտրել, համախոհներին անմիջապես հայտնում է, և նրանք բոլորը շնչակտուր սլանում են այնտեղ: Ծառահատների հայտնվելուն պես ընկերության կամավորներից յուրաքանչյուրը մի ծառի բուն է գրկում և թույլ չի տալիս, որ կտրեն:

            113. Բարդ նախադասությունը պարզեցրո՛ւ՝ նրա մեջ եղած նախադասություններից մեկը հանելով:
            Գյուղի վերևում հին քարայրներ կան, որոնց շվաքում նախրից հետ մնացած հորթերն են նստում:
           
Եվ որովհետև այդ օրը Պանինը անտառ չպիտի գար (նա լսել էր, որ անտառապահը հիվանդ է), Ավին գերադաս համարեց մի շալակ ցախ տանել տուն:
           
Կա ձմեռվա ճանապարհ, որ անցնում է արևկող տեղերով, վտակների ավազոտ հունով:
           
Մանուկները գնում են ծանոթ արահետով, որովհետև մյուս կածանները նրանց անծանոթ են ու երկյուղալի:
           
Գարնան մի գեղեցիկ առավոտ, երբ ամեն ինչ աշխույժ և դուրեկան է թվում, մարդ ամենից քիչ է մտածում առօրյա հոգսերի մասին ու իրեն ավելի մոտ զգում բնությանը, Անժիկն ու Մինա բիբին գնացին դեպի ձորակ:

            114. Գտի՛ր տրված բառերի բոլոր նմանությունները (ձևի, իմաստի).
            ա) ես, սա, այս,
           
բ) դու, դա, այդ,
           
գ) նա, այն:

            115. Կետերի փոխարեն ավելցրո՛ւ նախադասություններ, որոնք նկարագրեն նախորդ կամ հաջորդ նախադասության առարկան կամ վերաբերմունք արտահայտեն:
           
Որսորդը մեծ դժվարությամբմի հավք բռնեց: …. Հավքը հանկարծ լեզու առավ ու ասաց.
            -
Որսո՛րդ, ինձ բա՛ց թող, քո լավության դիմաց քեզ համար երեք հատ մարգարիտ կածեմ:
           
Որսորդը հավատաց ու բաց թողեց: Հավքը ծառի վրա թռավ, մի բարձր ճյուղի նստեց: …. Որսորդն էլ կանգնել ու մարգարիտներին էր սպասում: …. Բայց հավքն իր խոստումը կատարելու միտք էլ չուներ: Որսորդը զղջաց ու ձեռքը պարզեց , որ նրան նորից բռնի, բայց չհասավ: …. Հավքը ծիծաղեց ու ասաց.
            -
Ձեռքդ մի՛ մեկնիր նրան, ինչին չի հասնի. սա՝ մեկ: Չլինելու բանին մի՛ հավատա. սա՝ երկու: Անցած-գնացածի համար մի՛ ափսոսա. սա էլ՝ երեք: Ահա՛ քեզ երեք մարգարիտ:
            ….

            116. Ընդգծված բառերից որը հնարավոր է՝ փոխարինի՛ր անձ կամ իր ցույց տվող այլ բառերով:

            Օրինակ՝ 1. Այդ մարդն աշխարհում ոչ մեկին իրենից  շատ չի սիրում:
                            2.
Այդ մարդն աշխարհում ոչ մեկին նրանից  շատ չի սիրում:
                            3.
Այդ մարդն աշխարհում ոչ մեկին որդուց  շատ չի սիրում:
           
Իշխանն իրեն էլ չէր խնայում. վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո թամբին էր:
           
Իշխանն նրան էլ չէր խնայում. վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո թամբին էր:
           
Երկիրը նրա շուրջ պտտվում է մի տարում:
           
Երկիրն իր շուրջը մեկ օրում է պտտվում:
           
Մայրս ասում էր, որ ինքը երեկոյան հյուրեր է ընդունելու:
           
Մայրս ասում էր, որ նա երեկոյան հյուրեր է ընդունելու:
           
Այդ մարդն իրենից բացի բոլորին վստահում է:
           
Այդ մարդը նրանից բացի բոլորին վստահում է:

            117. Ընդգծված բառաձևերը ե՞րբ է սխալ և ե՞րբ՝ ճիշտ: Սխալ ձևերն ուղղի՛ր:
           
Գնալուց մի անգամ էլ պատվիրեց զգույշ լինել:
           
Քո գնալուց հետո հյուրեր եկան:
           
Այդ աղջկան փրկելուց քիչ էր մնում ինքը խեղդվեր:
           
Մարդու կյանքը փրկելուց բարի գործ կա՞:
           
Շտապելուց ամեն ինչ գցում էր ձեռքից:
           
Շտապելուց ինչ-որ մեկը կանգնեցրեց նրան:
           
Հոգնել եմ նույն բանն անվերջ ասելուց:
           
Այդ ասելուց հանկարծ գլխի ընկավ, որ մոռացել է գլխավորը:
           
Հեռանալիս հիշեցրեց իր հրավերն ու խնդրանքը:
           
Հեռանալիս հոգնել եմ, ուզում եմ բոլորիդ միասին տեսնել:
           
Ուշադիր դիտելիս վրան ճեղք կնկատես:
           
Դա դիտելիս հետո էլ ոչինչ չեմ ուզում տեսնել:

            118. Ժամանակային սխալ ձևով գործածված բայերը գտի՛ր և ուղղի՛ր:
            Մեր կյանքի մեջ աշխուժություն էր մտցնում մարդանման կապիկը՝ Չամլին, որն ամեն առավոտ թեյ բերող սպասավորի հետ մտնում է մեր ննջարանը: Մի ցատկով կտրեց դռնից մինչև մահճակալս ընկած տարածությունը և թռավ մահճակալիս: Ի նշան ողջույնի՝ շտապ-շտապ համբուրում էր ինձ իր խոնավ շուրթերով ու հետո տնքտնքալով հետևում էր, թե ինչպես եմ կաթ, թեյ ու շաքար (հինգ գդալ) լցնում իր բաժակը: Բաժակն ինձնից վերցնում էր հուզմունքից դողդողացող ձեռքով, մոտեցնում շուրթերին ու խմում ահավոր մի ֆռթոցով: Առանց դադար տալու ավելի ու ավելի էր բարձրացնում բաժակը, մինչև որ այն շուռէր գալիս մռութի վրա: Դրանից հետո վրա էր հասնում մի երկար ընդմիջում. Չամլին սպասում էր, որ կիսահալված շաքարը հոսի իր լայն բացված բերանի մեջ: Երբ համզվում էր, որ բաժակի մեջ էլ ոչինչ չկա, խոր հոգոց էր հանում ու բաժակը վերադարձնում ինձ՝ այն աղոտ հույսով, որ նորից կբացվի առավոտ:        
 121. Զույգ նախադասությունները փակագծում տրված շաղկապով կամ շաղկապական բառով միացրո՛ւ՝քանի ձևովկարող ես:
         Օրինակ՝ Դու ամբողջ աշխարհում շրջած կլինես:Դու կվերադառնաս: (երբ) – Երբ ամբողջ                      աշխարհում շրջած կլինես, կվերադառնաս: Դու, երբ ամբողջ աշխարհում շրջած                         կլինես, կվերադառնաս: Կվերադառնաս, երբ ամբողջ աշխարհում շրջած կլինես:

            Երբ օրերը կարգին տաքացան, գարնանը մժղուկը դուրս եկավ ուղտիականջից։
            Որոշեց վերադառնալ հայրենի քաղաք, որովհետև ամեն ինչ մոռացել և բոլորին ներել էր:
            Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի էր դարձնել որովհետև հորդաբուխ աղբյուրներ կային այնտեղ:
            Անտառում դեռ ոչ մի շշուկ չէր լսվում չնայած անձրևն արդեն դադարել էր: 
            Եթե բոլորը քեզ նման մտածեին աշխարհն այսպիսին չէր լինի:
            Այնտեղ փնտրեցեք կորած ձիու հետքերը որտեղ այս քարի կտորը գտել ենք:

         122. Կետերի փոխարեն հերթով գրի՛ր տրված հոմանիշները: Ստացված նախադասություններն ինչո՞վ են տարբերվում:
            Գնում էր կախարդական մատանին փախցնելու:
            Գնում էր կախարդական մատանին գողանալու։
Այս ձողը ծռի՛ր:
Այս ձողը թեքի՛ր:
Այս ձողը խոնարհի՛ր:

            Ուզում ենք, որ մեր քաղաքը միշտ մաքուր ու գեղեցիկ տեսնենք:
Ցանկանում ենք, որ մեր քաղաքը միշտ մաքուր ու գեղեցիկ տեսնենք:
Տենչում, մաղթում ենք, որ մեր քաղաքը միշտ մաքուր ու գեղեցիկ տեսնենք:
Մաղթում ենք, որ մեր քաղաքը միշտ մաքուր ու գեղեցիկ տեսնենք:
            Ինչ ուզում ես՝ գրի՛ր ես կկարդամ:
Ինչ ուզում ես՝ շարադրի՛ր ես կկարդամ:
Ինչ ուզում ես՝ փորագրի՛ր ես կկարդամ:
Ինչ ուզում ես՝ գրի՛ առ ես կկարդամ:


            123. Սկզբից տաս-տասներկու նախադասություն ավելացրո՛ւ, որ ամբողջական տեքստ դառնա:
           
Ես օդաչու եմ և շատ եմ սիրում ինքնաթիռ  վարել և այս անգամ վարում էի զինորական ինքնաթիռ և այս անգամ մենակ էի,և բախտս բերեց որ մենակ էի,ես                կատարում էր օդաչույական վարժություններ,շրջում էի գլի վար,և ևս մեկ անգամ այդ վարժությունները կատարելիս ինքնաթիռում զգացի ինչ որ խափանումներ և զգացի որ արդեն ըկնում եմ բացեցի դուռը և թռա ինքնաթիռը ընկավ ջրի մեջ,բախտս բերել էր որ մոտս օդ   Վերջապես ոտքիս մատներով շոշափեցի հողը, փորձեցի քայլ անել ու ընկա: Օդապարիկը փլվեց վրաս: Մի քիչ մնացի այդպես, հողին ձուլված, նրա մասը դարձա: Կամաց-կամաց սկսեցին ձայներ մոտենալ: Կարոտին ու վերադարձի ուրախությանը ինչ-որ մեղմ ու խոր տխրություն խառնվեց:         124. Նախադասությունները ժխտական դարձրո՛ւ:
            Կաքավաբերդի գլխին տարին բոլոր ամպ չի նստում:
            Կաքավաբերդի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակն չէ:
            Գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք չի թվում:
            Պարիսպների գլխին ցինն ու անգղը բույն չէին դրել:
            Ներս մտնողն իմ մայրն չէ:

         125. Նախադասության ո՞ր բառին կարող ես բնութագրող, նկարագրող բառեր կամ բառակապակցություններ ավելացրու:
            Օրինակ՝ Քաղաքում մարդիկ էին ապրում: - Մեծ ու քաոսային այդ քաղաքում 
                            բարձրահասակ ու կարճահասակ, գեր ու նիհար, կենսասեր, միայն ապրելով ու                 ստեղծելով երջանիկ մարդիկ էին ապրում:

            
Հարավային ու շոգ Աֆրիկայի ափերին բարձր, կարճ գեր և նիհար ջայլամներն են հսկում ահռելի և եչկար հոտերին:
            Ամբողջ աշխարհի համարյա բոլոր ժողովուրդները պատմում են սարսափելի և մեծ ջրհեղեղի մասին:
            Այդ ահռելի և անմոռանալի ճամփորդության պատմությունը բարդ ու խճճված էր, մանավանդ երբ ինքն էլ սարսափահար պատմում:
Խեղճ և ծեր հովիվը նրա եղբայրն է:

301. Տեքստը պատմի´ր
ա) օդաչուի անունից,
բ) որպես լրագրող,
գ) որպես մի մարդ, որն ինքը չի հավատում և չի ուզում, որ մյուսները հավատան:
Երբ Բելգիայի երկնքում «թռչող ափսե» հայտնվեց, ռազմաօդային ուժերի գլխավոր շտաբից երկու կործանիչ ինքնաթիռ ուղարկեցին, որ նրան «որսան»: ՉԹՕ-ն ինքնաթիռի նման չէր. մի քանի վայրկյանում նա արագությունը ժամում երկու հարյուր ութսունից հազար ութ հարյուր կիլոմետրի հասցրեց: Մոտավորապես քառասունհինգ րոպե ինքնաթիռները հետապնդեցին ՉԹՕ-ին, հետո նա անհետացավ: Օդաչուներն իրենք ՉԹՕ-ն չէին տեսել, բայց նրա ներկայությունը հաստատել էին ռադիոձայնորսիչները: Հետաքրքիր է, որ ամեն անգամ, երբ հաջողվում էր ՉԹՕ-ն նշմարել, վերջինս անմիջապես թռիչքի հետագիծն ու արագությունը փոխում էր:

օդաչուի անունից
Մեկ օր մեր երկնքում թռչող ափսե հայտնվեց:Մեր ուժերը մեր գլխավոր շտաբից երկու կործանիչ ուղարկեցինք, որ որսանք նրան:Ափսեն ՉԹՕ-ի նման չէր, մի քանի վայրկյանում նա արագությունը ժամում երկու հարյուր ութսունից հազար ութ հարյուր կիլոմետրի հասցրեց:Մեր ինքնաթիռները մոտավորապես 45 րոպե հետապնդեցին նրան,իսկ հետո նա չքվեց:Մենք նրան չէինք տեսել բայց գիտեինք որ տարացքում է, ի շնորհիվ մեր ռադիոձայնորսիչների: Հետաքրքիր է, որ ամեն անգամ, երբ հաջողվում էր ՉԹՕ-ն նշմարել, վերջինս անմիջապես թռիչքի հետագիծն ու արագությունը փոխում էր:

302. Տրված նախադասությունները ձևի և իմաստի ի՞նչ տարբերություն ունեն:
    Ֆրանսիացի գիտնականները պարզեցին, որ երկրագնդի բնակչությունը խոսում է երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշվախ յոթ-ութ հազար բարբառը):
     Ֆրանսիացի գիտնականները պարզել են, որ երկրագնդի բնակչությունը խոսում է երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը):
     Ֆրանսիացի գիտնականները պարզում են, որ երկրագնդի բնակչությունը խոսում է երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը): 
     Ֆրանսիացի գիտնականները պարզեցին, որ երկրագնդի բնակչությունը խոսում էր երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը):
     Ֆրանսիացի գիտնականները կպարզեն, որ երկրագնդի բնակչությունը խոսել է երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը):
     Ֆրանսիացի գիտնականները կպարզեն, որ երկրագնդի բնակչությունը խոսում է երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը):
     Ֆրանսիացի գիտնականները կպարզեն, որ երկրագնդի բնակչությունը խոսելու է երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը):
      Ֆրանսիացի գիտնականները պարզել են, որ երկրագնդի բնակչությունը խոսելու է երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը):

ժամանակային փոփխություններից փոխվել է ժամանակաձևը

303. Ձեր դասարանի մասին պատմի´ր և պատմությունդ վերնագրի´ր: Այնպե´ս արա, որ պատմությանդ մեջ տրված հարցերի պատասխաններն էլ լինեն:
ա) ինչպիսի՞ մարդկանց խումբ է,
բ) ինչո՞վ եք իրար նման,
գ) ինչո՞վ եք տարբերվում,
դ) ի՞նչն է ձեզ կապում:
304. Տրված բառերն ու արտահայտությունները հոմանիշներով փոխարինի´ր: Ստացված և տրված տեքստերը համեմատիր. ո՞րն է՝
ա) ավելի խոսակցական,
բ) ավելի վերամբարձ:
    Լիբիական մեռյալ անապատի տաք ավազուտներում, տասնյակ կիլոմետրեր զարմանալի կանոնավոր սարեր են երևում: Բուրգերն են՝ եգիպտական փարավոնների դամբարանները: Վիթխարի ու վեհասքանչ այդ բուրգերը կարծես անապատի ավազներից են հառնում ու ճնշում մարդուն իրենց արտասովոր չափերով ու խիստ ուրվագծերով: Բուրգի ստորոտում կանգնած՝ դժվար է պատկերացնել, որ այդ հսկայական քարե սարերը մարդու ձեռքով են կերտված: Ժամանակին դրանք քարերի առանձին մեծ բեկորներով են կառուցվել: Ժամանակակից երեխաները այդպես խորանարդիկներով են բուրգեր կառուցում:
     Թագավորների, քարաբեկորով, ստվերագծերով, ավազաների մեջ, մտածել, ճզմում են, ելնում են, ձգվում են, ահռելի, մեծասքանչ, ասես թե, անսովոր, ներքև, ձեռակերտ, մեր օրերում, այն ժամանակ:
Լիբիական մեռյալ անապատի տաք ավազների մեջ, տասնյակ կիլոմետրեր զարմանալի ահռելի սարեր են ձգվում: Բուրգերն են՝ եգիպտական թագավորների դամբարանները: ահռելի ու մեծասքանչ այդ բուրգերը ասես թե անապատի ավազներից են ելնում ու ճզմում մարդուն իրենց անսովոր չափերով ու խիստ ստվերագծերով: Բուրգի ստորոտում կանգնած՝ դժվար է մտածել, որ այդ հսկայական քարե սարերը ձեռակերտ են: անյ ժամանակ դրանք ք առանձին մեծ քարաբեկորով  են կառուցվել: մեր օրերում, երեխաները այդպես խորանարդիկներով են բուրգեր կառուցում:

305. Ըստ տրված հետևության, տեսած, լսած կամ կարդացած մի պատմություն պատմի´ր:
   Ամեն ինչ իր ժամանակին է գեղեցիկ:
Հայր և որդի են լինում նրանք շատ հարուստ են լինում, 2  հոգով են ապրում որովհետև մայրը մահացած է լինում,այդ տղան շատ չար և իրեն արդեն մեծ համարող տաղա է լինում բայց նա ընդամենը 10 տարեկան է լինում,իսկ հայրը շատ կիրթ և հարգված մարդ է լինում և այդ պատճառով չի կաողանում թույլ չտալ նրա տղային անել այն ինչ ուզում է:Տղան ամեն օր գարեջուր է խմում ընկերների հետ և ալկոհոլի ազդեցության տակ վախեցնում և նեղում անցող դարցողին,բայց մի օր,նրանցից ուժեղ մի քանի տղա են անցնում և կրկին տղան և ընկերները փորձում են նեղել նրանց տեսնելով  անցնող ուժեղ տղներին ընկերները    փաղչում են,իսկ տղան մնում է մենակ,այդ տղաները ծեծում են նրան և նա գնում է տուն,հայրիկին պատմում է,ամեն բան և հայրիկը ասում է եթե դու 10 տարեկան ես և չես ուզում հասկանալ, որ չի կարելի օկտագործել խմիչք և ծաղրել անցող դարցողին,դա մի օր պետք է պատահեր այդ խոսքերից հետո տղան փոխվում է այլևս չի օտագործում գարեջուր և հասկանում, որ չի կարելի այդպիսի բաներ անել և,որ  ամեն ինչ իր ժամանակին է գեղեցիկ:
306. Նախադասությունն այնպե´ս փոխիր, որ ընդգծված բառը փակագծում տրված ձևով լինի (նախադասության մյուս գոյականների ձևերը կարող ես փոխել):
       Վաղուց ի վեր դելֆիններից  հեքիաթների  նման զարմանահրաշ պատմություններ են պատմում: (դելֆիններից, հեքիաթներ)
       Ըստ Հունական լեգենդի  մի դելֆին   պատմում էր, որն ամեն օր մի տղայի տանում էր ծովածոցն  դպրոց ու հետ բերում: (լեգենդի, դելֆին, ծովածոցը(ն))
        Նոր Զելանդիայի  ծովածոցում, անունը Պիլորուս Ջեկ մի դելֆին երեսուն տարի շարունակ ուղեկցում էր նավերին, և նրա պաշտպանություը  հատուկ օրենքով  էր մշակվել: (Նոր Զելանդիայի, անունը, պաշտպանությունը, օրենքով):
307. Ամենա և անգույն ածանցներով կազմված ածականների իմաստները համեմատի´ր. ո՞ր ածանցն է չափազանց շատի իմաստ հաղորդում, ո՞րը՝ ամենաշատի (նրանց հետ գործածված գոյականի ձևին էլ ուշադրությո´ւն դարձրու):
     Թանգարանում հնագույն գործիքներ են պահվում: Այդ դամբարանից գիտությանը հայտնի չափազանց հին գործիքները գտան:
ամենադժվար խնդիր են տվել ինձ: Գրքի դժվարագույն խնդիրը սա է:
       ամենափոքր ձկներ են լողում իմ ակվարիումում: Իմ ակվարիումի փոքրագույն փոքր ձուկն է սա:

Ագույնով ավելի շատ չափազանց ածանց են արտահայտում

308. Տուն բազմիմաստ բառը նախադասությունների մեջ գործածի´ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:
Բնակարան
Բնակարանս սեփականաշնորելու համար ինձնից պահանջվում է շատ ժամանակ և փող,
Օթևան
Անտուն և անօգնական մարդիկ օթևան էին խնդրում գյուղի մարդկանցից
Դղյակ
Թագավորական մի դղյակում ապրում էր մի շատ գեղեցիկ աղջիկ որը դղյակի տիրջ աղջիկն էր
Խրճիթ
Անտառում կար մի խրճիթ որում ապրում էին մի ծեր պապիկ և տատիկ
Բնակարան,օթևան, դղյակ,խրճիթ

309. Ընդգծված դերանունները փոխարինի´ր համապատասխան հոդերով (եթե պետք է՝ կարող ես նախադասությունից բառ հանել):
     ընկերդ մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:
     որսս իր ոտքով եկավ:
    ծովափի բնակիչներս, ծովից ենք հանում մեր սերունդն ու հարստությունը:
    ամենաուժեղ մարզիկն ես, հաղթանակով պիտի գաս:
     ծեր որսորդս ու կյանքում շատ բան եմ տեսել:
     մեր շնորհալի տղաներդ,խոսքերդ դեռ չեք ասել:
       սիրտդ քա´ր է, քար:
       ձեռքերդ ընկնողին պրծում չկա:
310. Ընդգծված բառերը փոխի´ր՝ առանց նախադասության միտքը փոխելու:
    Թանգարանի սրահներում վաթսուն առարկա կա յուրաքանչյուրում  ցուցադրվող:
    Դպրոցում տասնհինգական սեղան է դրված բոլոր  դասարաններում:
տասնհինգ կռունկ է  ամեն մի երամում:
   Այդտեղ երեք վտակ կա  յուրաքանչյուր  գետում:
311. Բառակապակցություններ կազմի´ր՝ հարցում արտահայտող բառերը գոյականներով փոխարինելով:
       Հնարավորություն ունենալ՝ ինչի՞:
       Հնարավորություն ընձեռել (տալ)՝ ինչի՞:
       Նպատակ ունենալ՝ ինչի՞:
       Աշխատանք(ի), խաղ(ի), ուսում(ան), հանգիստ(ի), գործ(ելու), խաղալ(ու), սովորել(ու), հանգստանալ(ու)(կարող ես շարունակել):
            Հարցին պատասխանող բառը բայից առա՞ջ գրեցիր, թե՞ հետո: Ո՞ր դեպքում է բայից առաջ գրելն ավելի բարեհունչ:  Ես բոլորը հետ եմ գրել և
312. Ընդգծված բառերն ու արտահայտությունները հոմանիշներով փոխարինիր այնպե´ս, որ տեքստի ոճն ավելի վերամբարձ դառնա (ըստ անհրաժեշտության՝ կարող ես բառեր հանել, բառեր, բառաձևեր կամ բառերի դասավորություն փոխել):
            Հին Բաբելոնի հարստությունն ու պերճությունը դեպի իրենց էին քաշում ճամփորդներին: Նրանք գալիս էին իրենց աչքերով տեսնելու քաղաքի անհավանական պարիսպները, որոնց վրայով մի քանի կառք կարող էր կողք-կողքի ընթանալ:
            Սակայն ճամփորդներին ամենից ավելի տիրանում էր Նաբուգոդոնոսոր թագավորի չքնաղ պալատը: Պալատի կողքին ելնում էր հիասքանչ մի շինությունը՝  կախովի այգիները: Թագավորը դրանք կերտել էր իր սիրելի կնոջ համար: Թագուհին մեդացի էր՝ իր հայրենիքի կանաչ սարերին ու անտառներին սովոր: Շոգ ու անտառազուրկ Բաբելոնում կարոտում էր Մեդիայի լեռնային անտառների հովին ու ստվերին: Կնոջ տխրությունը պակասեցնելու համար Նաբուգոդոնոսորը որոշեց նրան կարծես լեռներից բերված ամբողջ մի օազիս նվիրել: Եվ կամարակապ չորս հարկերից բաղկացած լայն աշտարակի վրա ստեղծվեցին հայտնի կախովի պարտեզները: Հասարակ մարդկանց համար պարտեզները մտնելը շատ դժվար էր. չէ՞ որ դրանք թագավորական պալատի բարձր պարիսպների ետևում էին, իսկ մուտքը պահպանում էր ահավոր պահակախումբը:
            Այդպիսի պարտեզներ ամբողջ աշխարհում ոչ մի տեղ չեն եղել, դրանք շատ լավ էին մտածված և հեքիաթային գեղեցկություն ունեին. իզուր չէ, որ մտցվել էին աշխարհի յոթ հրաշալիքների շարքը:
313. Նախադասություններն ըստ օրինակի փոխի´ր (ներգործակա´ն դարձրու):
         Օրինակ`Նա պարտվել էր մի հզոր թշնամուց:-
                             Մի հզոր թշնամի էր պարտության մատնել նրան:
Սիրտը գերվեց աղջկա մի ժպիտից:
Աղջկա մի ժպիտը գերեց սիրտը
Այս ծառի տակ ինչ-որ մեկի կողմից գանձ է թաղվել:
Ինչ որ մեկը գանձ է թաքցրել այս ծառի տակ:
Քարը մաշվել, հարթվել էր անձրևից ու քամուց:
Անձրևը և  քամին մաշել էին և հարթացրել քրերը
Արտերը խանձվել էին բարկ արևից:
բարկ արևը խանձել էր արտերը
Քարտը լրացվում է միայն չափահաս քաղաքացիների կողմից:
Չափահաս քաղաքացիները կարող են լրացնել քարտը:
Նա ազատազրկման է դատապարտվել ու տուգանվել իտալական դատարանի կողմից:
Իտալական դատարանը ազատազրկման է դատապարտել ու տուգանել նրան:
Ութ տարի տղամարդ համարվեց ընկերների կողմից ու նրանց հետ հավասար աշխատեց:
Տղարդը Հավասար աշխատեց ընկերների կողմից  ութ տարի
Դյութվել էր ալիքների ու քամու երգով:
Երգը դյութել էր ալքներով և քամով:
Աղջիկը շրջապատված էր հետաքրքրասերների մեծ խմբով:
Ընկերս համերգի է հրավիրված:
Վերջապես խոսքը տրվում է օրվա հերոսին:
314. Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի´ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը.
         ա) փառապանծ, հենակմախք, հեռախոս, ռազմակոչ, կիսաշրջանաձև,
ա շարքում կիսաշրջանաձև բառը չի ենթարկվում որովհետև  բոլորն ունեն 2 արմատ իսկ վերջինը3
            բ) սեղմաժպիտ, կարմրազգեստ, կարմրախայտ, խավարասեր, իսկույնևեթ:
բոլորն ունեն ա հոդակապ իսկ վերջինը ունի և հոդակապ
            գ) Մանկություն, գրավիչ, հերարձակ, գրական, քննություն:
բոլորը ունեն մեկ արմատ և մեկ ածանց բացի հերարձակ բառից315. Հարցում արտահայտող բառերը փոխարինի´ր համապատասխան բառակապակցություններով:
         Հեռագիրը՝ուղարկված լապլադիայից,  բերել էին գիշերը:
            Ծաղիկը՝հիասքանչ գեղեցիկ դաշտում կարծես միակն էր:
            Աշունը շուկան լցրել է մրգերով՝ համեղ և քաղցր:
         Նրա հիասթափությունը մատնում էին աչքերը՝ կապուտաչյա և գեղեցիկ:
            Մի ժպիտ՝ գեղեցիկ և անմեղ  թառել էր դեմքին:
316. Հարցում արտահայտող բառերը տրված գոյականներով փոխարինելով՝ բառակապակցություններ կազմի´ր:
         Դիմադրել՝ ինչի՞ն:
            Խուսափել՝ ինչի՞ց:

Դիմադրել՝ ինչի՞ն:-Միտք-մտքին, ճնշմանը, հեռացմանը, առաջացմանը, մոռացմանը (կարող ես շարունակել):


խուսափել`ինչից--մտքից ճնշումից,հառացումից,առաջացումից,մոռացումից


317. Տրված պարզ նախադասությունները դարձրո´ւ բարդ՝ ավելացնելով փակագծում տրված հարցին պատասխանող նախադասություն (որպեսզի ավելացրածդ նախադասությունը տրվածի հետ կապվի, կարող ես անհրաժեշտ բառ ավելացնել):
Ա´յ աղվեսներ, ձեռք քաշեք ձեր պոչերից,որովհետև գողություն եք  այրել:
Ութ տարի մնացի այդ երկրում, որովհետև ուզում էր փող աշխատել:
Բոբն արագ վազեց հանդերձանքի կույտի մոտ,որպեսզի գտնի իր ուզածը:
Նա ուժ հավաքեց,որպեսզի հաղթի հակարակորդին:
318. Նախադասությունները հնարավոր ձևերով կետադրի´ր այնպես, որ իմաստները տարբեր լինեն:
         Հայրն ու մայրը ողջունեցին մեզ, համբուրեցին, շնորհավորեցին իրար:
            Հայաստանը ուր որոշել էր գնալ, մանուկ հասակից չէր տեսել:
            Նրանց ոտների տակ մի պահ մթագնում էին, ձորերը, անտառները սևանում էին ամպերի արանքում բեկբեկված շողերի փայլի մեջ:
             Խաղաղ գիշերվա մեջ թույլ լույս արձակելով, երկու աստղ էր պլպլում, Ծիծեռնավանքի ծուռ խաչի վրա:
            Ծովափին կանգնած, աղջիկը հայացքը հառել էր, հեռու հորիզոնին:
319. Ընտանիքի վերաբերյալ հարցեր գրի´ր, տարբեր մարդկանց հետ հարցազրույց վարի´ր ու գրի´ առ (քո կարծիքը փորձիր տրվածդ հարցերով արտահայտել):
-բարև:
-բարև:
-կներկայանք:
-իհարկե Յուրա Օհանյան:
-Իսկ որտեղ եք սովորում:
-Ես սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում:
-իսկ ձեր դուր գալիս է ձեր դպրոցը:
-Այո իհարկե չե որ մեր դպրոցը տարբերվում է բոլորից:
-որ առարկաներն եք ամենաշատը սիրում :
-ես կարելի է ասել որ բոլոր առարկաներն էլ սիրում եմ բացի ֆիզիկայից:
-մերսի հարցազրույցի համար:
-խնդրեմ ինձ շատ հաճելի էր ձեր հետ:

320. Փակագծերում տրված բայերը պահանջված ձևով գրի´ր և Ա և Բ տեքստերում բայի ժամանակները համեմատի´ր:
         Ա. Հնդկաստանում Հունդեր անունով մի գյուղ կա, որտեղ ծխելը ոչ միայն արգելվում է, այլև պատժվելում : Գյուղացիներից ո´վ էլ (լինի, եթե ծխախոտը կամ ծխամորճը բերանին (բռնվի, կտուգանվի: Սակայն վերջին տարիներին Հունդեր գյուղում միայն մի դեպք է եղել, որն արժանի է պատժի: Բնակիչներն արդեն (վարժվել են այն մտքին, որ ծխողներն իրենց գյուղում տեղ (չունեն: Հնաբնակները պատմում են, որ ծխելու սովորություն չունենալը շատ վաղուց է սկիզբ առել և սերնդից սերունդ փոխանցվել: Այժմ ոչ ոք չի հիշում, թե ե´րբ և ի´նչ պատճառով է առաջացել այդ լավ սովորույթտը:

            

Բ. Հնդկաստանում Հունդեր անունով մի գյուղ կար, որտեղ ծխելը ոչ միայն արգելվում էր, այլև պատժվում էր: Գյուղացիներից ո´վ էլ լիներ, եթե ծխախոտը կամ ծխամորճը    բերանին էր բռնվում , տուգանվում էր: Սակայն վերջին տարիներին Հունդեր գյուղում միայն մի դեպք էր եղել, որն արժանացել էր պատժի: Բնակիչներն արդեն վարժվել էին այն մտքին, որ ծխողներն իրենց գյուղում տեղ չեն ունեցել: Հնաբնակները պատմում են, որ ծխելու սովորություն չունենալը շատ վաղուց սկիզբ էր առել և սերնդից սերունդ փոխանցվել էր: Ոչ ոք չէր հիշում, թե ե´րբ և ի´նչ պատճառով էր առաջացել այդ լավ սովորույթտը:


Ժամնակակից պարսկական պոեզիա


Խորքերում

Խորքերում ապրելն ապահով է ,                                                                                                          Բայց տգեղ:                                                                                                                                               Խորքերում ապրող   ձկները                                                                                                                Չեն բռնվում,                                                                                                                                           Բայց ոչ արևածագն են տեսնում,                                                                                                         ոչ էլ` նավերը :                                                                                                                                         Հիմա մի սիրուն ձի                                                                                                                                 Մտնում է ծովը.                                                                                                                                       Նրան էլ չեն տեսնի :                                                                                                                               Այո,տխուր է խոսերում ապրելը:


Ես շատ հավանեցի այս բանաստեղծությունը,և հասկացա որ Ռուսլան Յունանը                   ուզում էր պատմել անդրշիրիմյան կյանքի մասին,նա ուզում էր ասել,որ կյանքից                   կորչում ես և էլ չես լինում, և ընդհանրապես ես որ կարդացի բոլոր                                           բանաստեղծությունները,նրանք բոլորը պատմում էին այդ դաժան բանի մասին                     մահվան մասին:Հոկտեմբերի  16-22
Հայոց լեզու, գրականություն
9-րդ դաս. -(hայոց լեզու, գրականություն, նաև` լրացուցիչ աշխատանք)
105. Տրված բառերով նախադասություն կազմի՛ր և ցո՛ւյց տուր, թե ի՞նչ կարող են նշանակել.
            Սրի, աղի, մարտ, որդի:
Խնդրում եմ
, իրադրությունը մի սրի
Աղիօղորմ լաց մի եղիր
Որդիս դու պետք է լավ տղա մեծանաս:
            106. Ձեր բակի մասին պատմի՛ր (մարդկանց՝ մեծերի ու երեխաների, հետաքրքիր անձերի ու դեպքերի մասին գրի՛ր):
Մեր բակը շատ անիմաստ բակ է մենք ապրում ենք սեփական տանը և դա է մեր տան ամենավատ կողմը որ մենք չունենք շատ  բնակիչներ մեր տարածքում չնայած կա մի քանի երեխա բաց նրանք այդքան էլ երեխաների նման չեն:
Մեր բակում չկան ոչ մի հետաքրքիր անձիք և չեն լինում ոչ մի հետաքրքիր պատմություններ:
        
107. Գծիկները ը կամ ն մասնիկով (հոդով) փոխարինի՛ր:
            Ժողովուրդներն տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով: Ժողովուրդները իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով են տարբերվում:
            Աստղադիտակը դանիացի ապակեգործներն են ստեղծել: Աստղադիտակը ստեղծել են դանիացի ապակեգործները:
            Եվրոպացիները առաջին անգամ արևածաղիկը տեսան մեքսիկական տափաստաններում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան: Արևածաղիկն առաջին անգամ եվրոպացիները տեսան մեքսիկական տափաստաններում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան: Եվրոպացիներն մեքսիկական տափաստաններում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկը, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան:
            Գառնիի սյունազարդ տաճարը (մ.թ. 77 թվական) Միհր  աստծո պատվին է ստեղծվել: Գառնիի սյունազարդ տաճարն  ստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր  աստծո պատվին: Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճարը (մ.թ. 77 թվական): Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճարն է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):107. Գծիկները ը կամ ն մասնիկով (հոդով) փոխարինի՛ր:
            Ժողովուրդներ- տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով: Ժողովուրդներ- իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով են տարբերվում:
            Աստղադիտակ- դանիացի ապակեգործներ- են ստեղծել: Աստղադիտակ- ստեղծել են դանիացի ապակեգործներ-:
            Եվրոպացիներ- առաջին անգամ արևածաղիկ- տեսան մեքսիկական տափաստաններում, երբ հայտնագործեցին Աերիկա-: Արևածաղիկ- առաջին անգամ եվրոպացիներ- տեսան մեքսիկական տափաստաններում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա-: Եվրոպացիներ- մեքսիկական տափաստաններում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկ-, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա-:
            Գառնիի սյունազարդ տաճար- (մ.թ. 77 թվական) Միհր  աստծո պատվին է ստեղծվել: Գառնիի սյունազարդ տաճար-  ստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր  աստծո պատվին: Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճար- (մ.թ. 77 թվական): Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճար- է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):

           
108. Տեքստը բաժանի՛ր պարբերությունների:
            Գոյության կռվում կենդանիները թշնամանում են, բայց և շատերն էլ բարեկամանում և օգնում են միմյանց: Ափամերձ կղզիներում հաճախ միլիոնավոր թռչուններ են միասին բնադրում: Թռչնաշուկաներ են կոչվում այն վայրերը, որտեղ նրանք հատկապես շատ են: Ճիշտ է, երբեմն թռչունները կռվում են, բայց թշնամիներին միասին են հալածում:
 Մրջյուններն էլ ուտիճների հետ են ընկերություն անում: Այդ փոքրիկ աշխատավորները փնտրում գտնում են ուտիճներին, պահպանում նրանց ու նրանց ձվերը, մի ծառ-բնակավայրից մյուսը տանում:
Ծովապուտ կոչվող կենդանին ծաղիկի է նման: Նրա տեսքով խաբված ձկներն անզգուշորեն մոտ են լողում ծաղկաթերթերի նմանվող շոշափուկներին, որոնք անմիջապես բռնում են ավարը: Բայց ծովապուտն ինքը տեղից տեղ շատ դանդաղ է շարժվում: Նա մենակյաց խխունջին է հեծնում ու առաջ գնում: Նույնիսկ խեցգետինն ինքն է հարմար ծովապուտ փնտրում, որ իր խեղուն նստեցնի ու ման տա: Ծովապուտն էլ իր շոշափուկներով նրա թշնամիներին է խրտնեցնում: Ճապոնական ծովում երբեմն ծովապուտի տեղը բռնում է շարժվել չկարողացող ուրիշ կենդանի՝ սպունգը: Թեև սպունգը թշնամիներին վախեցնել չի կարող, բայց նա էլ իր մարմնով քողարկում է անպաշտպան խեցգետնին: Նման փոխհարաբերություններ կան նաև բույսերի միջև:

         109. Նախադասությունները լրացրո՛ւ:
         Հյուրերի բազմությունը շարժվեց դեպի դահլիճ և վայելեց ներկայացումը:
            Հյուրերի բազմությունը շարժվեց դեպի դահլիճ, և
հիանկածակիի եկավ քանի որ ֆիլմը արդեն սկսվել էր:
            Արդեն մի շաբաթ ուշացրել եմ խոստացածս նվերն ու
ամաչում եմ նայել նրա դեմքին:
            Արդեն մի շաբաթ ուշացրել եմ խոստացածս նվերը, ու
ուզում եմ ներողություն խնդերլ և նվիրել նրան նվրը:
            Տղաները սկյուռին հավանաբար մոռացել էին կամ
թողել բակում:
            Տղաները սկյուռին հավանաբար մոռացել էին, կամ
ուղղակի թողել էին անտառ իր տուն:

           
110. Բառակապակցություն կազմի՛ր՝ հարցում արտահայտող բառի փոխարեն գոյականներ գրելով:
            Դավաճանել՝ ո՞ւմ, ինչի՞ն:Դասվաճանել ընկերոջը և թողնել միայնակ
            Ուրանալ՝ ո՞ւմ, ի՞նչ (ը):
Նա ուրացավ իմ արած լավությունը և երես թեքեց ինանիցԳրականություն.  գրաբարի օրեր
Հրաշափառ Աստուած եւ միշտ բարեխնամող, որ յառաջ գիտութեան զփրկութիւն Հայաստանեայց սկզբնաւորեցեր, ի պարթեւական մեղապարտ ազգէն Լուսաւորիչ մեզ շնորհեցեր, վասն որոյ բարեխօսութեամբ սորա, Փրկիչ կեցո զմեզ, այժմ եւ ի քո ահաւոր գալստեանն:
Հարշափառ Աստված և միշտ բարի և խնամող,Փրկիր Հայաստանը և փրկիր մեզ մինջև ահավոր գալուստըտ:
Քահանան. Եւ վասն Սրբուհւոյ Աստուածածնի բարեխօսութեանն, Տէր, ընկալ զաղաչանս մեր եւ կեցո զմեզ:
Սարկաւագ. Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, զի կամեցեալ ողորմեսցի եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս իւր. Ամենակալ Տեր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա:
Քահանան. Ընկալ Տեր զաղաչանս մեր, բարեխօսութեամբ Սուրբ Աստուածածնի՝ անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ քո եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց եւ աւուրս շնորհիւ (կամ որոց այսօր է յիշատակ): Լուր մեզ, Տէր, եւ ողորմեա, ներեա, քաւեա եւ թող զմեղս մեր: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Մեղայ Աստուծոյ:
Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ Սրբուհւոյ Աստուածածնի եւ առաջի ամենայն սրբոց (պատարագիչը կը դառնայ դէպի ժողովուրդը եւ կը շարունակէ) եւ առաջի ձեր հարք եւ եղբարք զամենայն մեղս զորս գործեալ եմ: Քանզի մեղայ խորհրդով, բանիւ եւ գործով եւ ամենայն մեղօք զորս գործեն մարդիկ: Մեղայ, մեղայ: Աղաչեմ զձեզ, խնդրեցէք վասն իմ յԱստուծոյ զթողութիւն:
Ժամօրհնող Քահանան. Ողորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուած եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց քոց՝ անցելոյն եւ այժմուս եւ յառաջակայէն փրկեսցէ եւ հաստատեսցէ յամենայն գործս բարիս: Եւ հանգուսցէ զքեզ ի հանդերձեալ կեանս. ամէն:
Քահանան. Ազատեսցէ եւ զձեզ մարդասէրն Աստուած եւ թողցէ զամենայն յանցանս ձեր, տացէ ժամանակ ապաշխարելոյ եւ գործելոյ զգործս բարիս: Ուղղեսցէ եւ զառաջակայ կեանս ձեր շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն, հզօրն եւ ողորմածն եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ես հասկացա  որ բան չհասացա
Առաջադրանք
Գրաբար տեքստը կարդա, փորձիր հասկանալ, մի հատված ձայնագրիր:


Լրացուցիչ աշխատանք

Կարդա  Ս. Պատարագի «Մաս Ա.Պատրաստություն» հատվածը, քո ընտրությամբ մի հատված ձայնագրիր:


Հոկտեմբերի  10-16
Հայոց լեզու, գրականություն
9-րդ դաս. -(hայոց լեզու, գրականություն, նաև` լրացուցիչ աշխատանք)
100. Նախադասությունն ընդարձակի՛ր՝ կետերը համապատասխան բառերով փոխարինելով (ամեն նախադասությոնից մի քանի տարբերակ գրի՛ր):
            գորշ գայլը անտառի  պահապան է:
            վախկոտ փղիկը արագ դիմեց փախուստի:
            Իմաստուն  կոկորդիլոսը իր որդուն ասաց կյանքի օրենքը:
            Գյուղի ջրհորը ամռանը ցամաքել  է արևից:
101. Պատմությունը շարունակի՛ր:
            Տիեզերանավի բոլոր ուղևորներն արդեն տեղերում էին, շարժասանդուղքը հեռացել, դուռն ամուր փակվել էր, և ուղեկցորդուհին թռիչքի մասին էր հայտարարում: Բայց դեռ վախենում էի, որ հանկարծ կզղջան մեզ այդ վտանգավոր թռիչքին թողնելու համար, կիջեցնեն և մեր բոլոր ջանքերն ապարդյուն կանցնեն: Բայց հանկարծ մի ահավոր աղմուկ սկսվեց, նավը ցնցվեց ու թափով պոկվեց տեղից:Մխրճվում ենք երկնքի մեջ, սլանում ենք դեպիաստղերը:Նավը ընդանում  էր շատ արագը,մեր նպատակն էր հասնել լուսնին և այնտեղից նկարահանել Երկիր մոլորակը: Երբ դուրս եկանք Երկիր մոլորակից ամեն բան ուրիշ էր,դուրս եկանք տիեզերանավից և տեսանք անծայրածիր տիեզերքը,որը երբեք չէր ուզում վերջանալ:Տեսանք այդ լուսավոր քարերը, որոնք իսկապես նման էին աստղի, նաև տեսանք այն արբանյակներին, որոնք ուղարկվել էին տիեզերք Ամերիկայից,Ռուսաստանից Չինաստանից և այլ երկրներից: Իհարկե մի քիչ                                                վախեցած էինք,բայց երբ արդեն հարմարվեցինք,այդ ամենը ինձ համար շատ հաճելի էր,ես այլևս չէի զղջում նրա համար, որ ես թռել եմ տիեզերք:Մենք շատ մոտիկից տեսանք լուսինը,այն շատ գեղեցիկ էր և շատ մեծ, լուսնի վրա երկար քայլելուց հետո հասկացանք, որ լուսինը ավելի հաճելի տեղ է քան մեր մոլորակը,չնայած որ լուսնից շատ գեղեցիկ էր երևում մեր մոլորակը նաև լուսինից երևու էին
՝ Մարսը,Մերկուրի, Պլուտոնը, Հոմեան,Ուրանը և Նեպտունը:Լուսնի վրա տեսանք ԽՍՀՄ-ի դրոշը որը ծածանել էր այնտեղ Յուրի Գագարինը,մենք տիեզերքում մնացինք մոտ մեկ ու կես տարի,այնտեղից դեպի Երկիր մոլորակը բազում նկարներ արեցինք և մեկ ու կես տարի անց հետ եկանք Երկիր մոլորակ,կրկին մի քիչ վախեցած էինք բայց այն զգացումը, որ գնում ենք տուն դա մեզ ուժ էր տալիս,մենք հասանք,Երկիր մոլորակ ու եղանք այն մարդը ով Յուրի Գագարինից և մի շարք մարդկանցից հետո այցելել է լուսին:(Ես չեմ սիրում այլմոլորակայիններին դրա համար էլ նրանց մասին չգրեցի)

           
102. Հոմանիշներից յուրաքանչյուրով նախադասություն կազմի՛ր:
            ա) երկարել, ձգվել,
Եթե ինչ որ լպրծուն հեղուկ օդում պահել այն կեկարի։
Երկար ժամանակ քնելուց հետո նա վեր կացավ և մոտ հինգ րոպե ձգվեց։
            բ) աղքատ, խեղճ,
Երբ փոխոցով անցնում եմ շատ տատիկների եմ տեսնում որոնք աղքատ նստած փող են խնդրում, նրանք իրոք իմ մեղքը շատ են գալիս։
Հայաստանը հայոց ցեղասպանությունից հետո խեղճացավ։
            գ) գույն, երանգ:
Բոլոր մարդիկ տարբեր գույներ են սիրում։
Բոլոր գույները ունեն իրենց երանգները։

103. Տրված առածներն ընդգծված բառերի հականիշների օգնությամբ լրացրո՛ւ:
            Ամառվա  փուշը՝ ձմեռվա մուշը։
            Բարեկամ կորցնելը հեշտ է, ձեռք բերելը դժվար:
            Դուրսը՝ քահանա, ներսը սատանա.
            Գիտունին գերի եղիր, մի եղիր անգետին սիրելի:
            Գիտունի հետ քար քաշի, անգետի հետ փլավ մի ուտի:
            Իր աչքի գերանը չի տեսնում, ուրիշի աչքի փուշն է տեսնում:
104. Նախածանցն այնպիսի վերջածանցով փոխարինի՛ր, որ բառի իմաստը չփոխվի.
դժգույն-գունատ
 Անպոչ-պոչատ
Անկուռ-կուռատ
Անքուն-քնատ
Անգլուխ-գլխատված105. Տրված բառերով նախադասություններ կազմի՛ր և ցո՛ւյց տուր, թե ի՞նչ կարող են նշանակել.
            Սրի, աղի, մարտ, որդի:
Արմեն, այս սխոցը այսօր կսրես։
Այս հացը չափազանց աղի է։
Եզրափակիչում  մրցակիցներից  մարտի դաշտում հաղթեց Արմենը։
Անառակ Արմենը վերադարձավ տուն։Գրականություն.  Գրաբարի օրեր. Թարգմանչաց տոն
Ուշադիր կարդա «Աստվածաշնչյան ընթերցումներ» և  «Գրաբարյան ասույթներ» նյութերը, ընտրիր որևէ նախադասություն, հատված, ասույթ և փորձիր գրավոր մեկնաբանել:

Հարցեր և առաջադրանքներ
·         հնարավորինս ուշադիր կարդա Թարգմանչաց տոնի մասին պատմող տրված նյութը
·         հինգից յոթ նախադասությամբ վերապատմիր կարդացածդ
·         բանավոր ներկայացրու դասարանում
Թարգմանչաց տոնը ազգային-եկեղեցական տոներից է:
1979 թվականից սկսած, երեք տարին մեկ անգամ, հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը նշվում է թարգմանական արվեստի տոնը, որի ընթացքում հիշատակվում է հայ թարգմանական արվեստը սկսած Մեսրոպ Մաշտոցից ու նրա աշակերտներից մինչև մեր օրերը։ Թարգմանիչ վարդապետների հիշատակը  Հայ եկեղեցին տոնում է տարին երկու անգամ: Առաջինը կոչվում է «Տոն սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ և Մեսրովբայ»: Երկրորդը կոչվում է «Տոն մեր սուրբ թարգմանիչ վարդապետների՝ Սահակի և Մեսրոպ Մաշտոցի, և նրանց սուրբ աշակերտների՝ Եղիշե Պատմիչի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու»: Թարգմանիչ Վարդապետներ ընդհանուր անվան տակ հայտնի են Ս. Մեսրոպ Մաշտոցին և Ս. Սահակ Պարթևին աշակերտած շուրջ հարյուր սաներ:
Պատմահայր Խորենացին վկայում է, որ «Մեսրոպն ապավինեց Աստծուն պահքով ու աղոթքներով: Եվ Աստված, որ կատարում է իրենից երկյուղ կրողների կամքը, լսում է Մեսրոպի աղոթքները և ցույց տալիս նրան գրերը սքանչելի տեսիլքով, և ոչ թե երազի մեջ քնած ժամանակ, այլ արթուն աչքով իմանալի և աչքի տեսանելիքով զգալի: Մեսրոպը տեսնում է, որ աջ ձեռքի դաստակով գրում է վեմի վրա, որը դրված էր նրա առջևում: Եվ գրի փորվածքն այնպիսին էր, ինչպիսին ձեռքն էր ձև տալիս վեմի վրա. և գրերի տարբերություններն ու անունները ձևավորվում էին Մեսրոպի մտքում»:
Ս. Մեսրոպն առաջին անգամ թարգմանում է Ս. Գրքի հետևյալ տողը. «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ», որը վերցրել էր Սողոմոնի «Առակաց» գրքից: Ահա սա էր, որ եղավ առաջին հայատառ նախադասությունը՝ գրված հայ ուսուցչի ձեռքով:
Ս. Սահակի և Ս. Մեսրոպի ջանքերով Հայաստանում սկսվում են բացվել դպրոցներ, ուր ուսուցանվում են հայ գրերը: Նրանք իրենց աշակերտների հետ ձեռնամուխ են լինում Ս. Գրքի թարգմանությանը`դառնալով հայ թարգմանչական գրականության հիմնադիրները: Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի բազմաթիվ աշակերտներ հմտացան թարգմանական գործի մեջ: Նրանք ասորերենից և հունարենից թարգմանեցին Աստվածաշունչը, իսկ Սահակ Պարթևն ու Մեսրոպ Մաշտոցը այն խմբագրեցին: Աստվածաշնչի թարգմանությունը այնքան կատարյալ էր, որ մինչ այսօր համարվում է«Թարգմանությունների թագուհի»: Թարգմանվեցին նաև անտիկ շրջանի և ժամանակի լավագույն հեղինակների ստեղծագործությունները:
Հնագույն և միջնադարյան հայերեն թարգմանությունների նշանակությունը չի սահմանափակվում միայն հայագիտական նկատառումներով. նրանք մեծ արժեք են ներկայացնում նաև համաշխարհային մշակույթի ուսումնասիրման տեսանկյունից, որովհետև հունական և ասորական գրականության շատ հուշարձաններ, որոնց սկզբնագրերը կորած են, պահպանվել և ժամանակակից քաղաքակրթության սեփականությունն են դարձել բացառապես այդ թարգմանությունների շնորհիվ։ Քանի որ հույն ու ասորի պատմիչների, փիլիսոփաների ու բնագետների բազմաթիվ աշխատությունների բնագրեր չեն պահպանվել իրենց լեզուներով, այդ իսկ պատճառով հունարենից ու ասորերենից կատարված հայերեն թարգմանությունները այսօր բնագրի արժեք ունեն:
Հայ բժշկապետերը իրենց բժշկարաններում հիշում են հույն, արաբ և այլ ազգի բժշկապետերի անուններ, ում գործերը իսպառ կորել են պատմության թոհուբոհի մեջ: Եվ միայն հայկական գրաբարյան աղբյուրների միջոցով հնարավոր է վերականգնել բնագրերը:
Թարգմանչական գործը շարունակվել է նաև միջնադարում, թարգմանություններ են կատարվել վրացերենից, պարսկերենից, հին ֆրանսերենից, թուրքերենից, ռուսերենից, անգլերենից, իտալերենից, լեհերենից և իսպաներենից։
Թարգմանության միջոցով հայ հասարակության սեփականությունն են դարձել անտիկ փիլիսոփայության ու բնագիտության, քրիստոնեական աստվածաբանության, միջնադարյան գեղարվեստական գրականության և արևելյան բժշկագիտության բոլոր կարևոր նվաճումները, որոնք հիմք են հանդիսացել սեփական արժեքների ստեղծման համար։
19-20-
րդ դարերի համաշխարհային գրականության մեծերի գործերը թարգմանել են հայ գրողներ Հովհաննես Թումանյանը, Վահան Տերյանը , Հովհաննես Մասեհյանը, Խաչիկ Դաշտենցը, Ա. Չոպանյանը։ Մ. Մամուրյանը, Հ. Հովհաննիսյանը, Ե. Չարենցը և ուրիշներ։

Թարգմանիչներն ունեն նաև իրենց նվիրված միջազգային տոն, որը նշվում է սեպտեմբերի 30-ին։ Այն հիմնականում առնչվում է Սուրբ Ջերոմի՝ 4-5դդ. հռոմեացի քրիստոնյա գիտնականի հետ, որին Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին սրբացրել է՝ Աստվածաշունչը եբրայերենից լատիներեն թարգմանելու համար։ Այդ թարգմանությունը համարվում է բնօրինակին ամենամոտը, քանի որ Սուրբ Ջերոմը, իր աշխատանքը կատարելիս, որը տևել է երկու տարի, օգտագործել է ամենաբազմազան աղբյուրներ՝ բովանդակության ճշգրտությունն ապահովելու նպատակով։ Այդ օրը բազմաթիվ թարգմանչական միությունների անդամներ իրենց երկրներում միջոցառումներ են կազմակերպում՝ նվիրված թարգմանչական գործին և միմյանց շնորհավորում այդ տոնի կապակցությամբ:


Լրացուցիչ առաջադրանք

Սպիտակ սուտ

Բոլորն էլ ստում են անկախ տարիքից: Ես ինքս ստում եմ, բայց չեմ կարողանում երկար ժամանակ  գաղտնի պահել:Ստում եմ, երբ գիտեմ եմ, որ բարկացած են, որպեսզի խուսափեմ խնդիրներից:Իսկ, երբ գիտեմ, որ մարդը  փոքր ինչ հանգիստ է իրեն զգում, անմիջապես խոստովանում եմ եղելությունը:Կան մարդիկ, ովքեր հասկանալով իրենց սխալը, ուժ են գտնում իրենց մեջ ու խոստովանում ճշմարտությունը:Կա մարդկանց այնպիսի տեսակ, ովքեր նախընտրում են քաղցր սուտը և չեն խոստովանում:Գոյություն ունեն ստի մի քանի տեսակներ: Առաջինը պաշտպանական սուտ՝  մենք ստում ենք սեփական անձը պաշտպանելու, ինքնահաստատվելու  համար:Երանի լիներ մի այնպիսի միջավայր, որտեղ հնարավոր չէր լինի ստել: Միայն այդ դեպքում արդարությունը կիշխեր ու կգնահատվեին մարդկային արժեքները:Ինքնապաշտպանության միջոց կդառնար ոչ թե սուտը, այլ անկեղծությունն ու ազնվությունը:
Մանե Հովհաննիսյան, 11-րդ դաս.
Белый ложь

Каждый может лгать не смотря на восраст.Я тоже лгу,но  не могу держать в тайну, долгую времену.Я лгу, когда выжу, что они сердитые и убегю от проблемов.А когда выжу, что человек чувствует себя гороздо лутше,в тот время я признаюс ему во всем. Есть люди,которие, Понимая свою ошибку,наидут себе силу и принаются в правде.Есть такие люяди,которие, предпочитают сладкую ложь и не признаваются.Есть несколько видов лжи. Первая ,это можно називать  самазашитная  ложь, мы лжем, чтобы защитить свою личность, ,и стать самастаятелный.Если было бы  такое место, в которой не можно было бы лгатьолько тогда будет справедливость править мир и оценить человеческие ценности.Средство самозащиты не было бы ложь, а честность и искренность.

http://lusastx.mskh.am/?p=8001
Лев на ловле

Собака, Лев да Волк с Лисой                                                                                                                                     В соседстве как-то жили,
И вот какой
Между собой                                                                                                                                                               Они завет все положили:
Чтоб им зверей съобща ловить,
И что наловится, все поровну делить.                                                                                                                                   Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала
Лиса оленя поимала                                                                                                                                                           И шлет к товарищам послов,
Чтоб шли делить счастливый лов:                                                                                                              Добыча, право, недурная!
Пришли, пришел и Лев; он, когти разминая
И озираючи товарищей кругом,
Дележ располагает
И говорит: "Мы, братцы, вчетвером.-
И начетверо он оленя раздирает.-
Теперь давай делить! Смотрите же, друзья;
Вот эта часть моя                                                                                                                                                                 По договору;
Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору;
Вот эта мне за то, что всех сильнее я;
А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет,
Тот с места жив не встанет".


Շունը,աղվեսը,գայլը և աղվեսը ապրում էին իրար հարևան
և որտեղից որտեղ նրանցից մեկը ասում է որ գնանք որսի
և թէ ինչ բռնենք որսի ժամանակ բաժանենք իրար մեջ:
չգիտեմ որտեղից,թէ ոնց աղվեսը բռնեց մի եղնիկ
և տարավ հարևանների մոը որպեսզի կիսեն և վայելեն որսը
եկավ եկավ և առյուծը բռնել էր մի թռչուն և հավաքել ընկերներին շուրջ բոլորը  բաժանելով բոլորին ու ասելով.                                                                                                            -մենք եղբայներ ենք այս չորսս,և չորսիս նա եղնիկ հյուրասիրեց եկեք հիմա բաժանենք ,տեսեք ընկերներ,այս մասը իմնէ.Ըստ համաձայնագրիԱյս մեկը ես սիրում եմ  պատկանում է  ինձ առանց վեճի,Այս մասը ինձ, քանի որ ես ուժեղ եմ բոլորից:Եվ այս փոքրիկ կորը ձեզ ով չունի ոտք ձգվող,Ով չի ապրի երկար ժամանակ »:


Комментариев нет:

Отправить комментарий