Աշխարհագրություն

1.  https://maphub.net/YuraOhanyan/Hayastani-Lerhner-lerhanshghtaner-geter  


Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ռելիեֆի հետևյալ լեռնաշղթաները. Վիրահայոց, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, Արեգունու, Սևանի և Արևելյան Սևանի:
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում են գտնվում Բազումի, Փամբակի և Վիրահայոց լեռնաշղթաները։ Գուգարաց լեռները բնական սահման են Լոռու և Տավուշի մարզերի միջև։
Վառելիքաէներգետիկ արդյուաբերություն1.Որո՞նք են տվյալ ճյուղի զարգացման նախադրյալները և խոչընդոտները

Հայաստանի էներգետիկան բնութագրում է էներգիայի և էլեկտրականության արտադրությունը, սպառումը և

արտահանումը Հայաստանում։ Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկան հետխորհրդային՝ 1990ականների դաժան

ճգնաժամից հետո, շնորհիվ Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանի վերաբացման, մշտապես ավելցուկային հզորություն

է ունեցել։ Հայաստանը ենթադրվում է, որ ունի նավթի և գազի պաշարներ, սակայն ներկայումս համարյա այդ բոլորը

ներկրում է Ռուսաստանից։ Նոր Իրան-Հայաստան գազատարի տարողունակությունը թույլ է տալիս Հայաստանին 2008

թ. պահանջարկից երկու անգամ ավել գազով մատակարարել։

2.Զարգացման ի՞նչ պատմություն է անցել տնտեսության տվյալ ճյուղը

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արդյունաերական նշանակություն ունեցող վառելիքի պաշարնր դեռևս չեն

հայտնաբերված:Շարունակվում են հետազոտական աշխատանքներն այդ բնագավառում,քանի որ,երկրաբանական

օրինաչափություններից ելնելով,ենթադրվում է,որ այտուհանդերձ,այստեղ պետք է լինեն հանքային վառելիքի

պաշարներ:ՀՀ-ի տարածքում հայտնաբերված են աննշան քանակությամն ցածրորակ ածխի(գորշ)պաշարներ,որոնք

սակայն արդյունաբերական կարևոր նշանակություն չեն կարող ունենալ:

3 .Ի՞նչ դեր ունի տվյալ ճյուղը ՀՀ-ի համար

էներգետիկ համակարգը մեծ դեր ունի, ինչպես տնտեսության և քաղաքականության այնպես էլ կյանքի, առօրյաի,

մարդու գործունեության և զարգացման հարցում: Առաջին հերթին այն ապահովում է մեր կենսագործունեությունը,

դարձնում այն ավելի հարմարավետ և մենք չենք կարող պատկերացնել մեր կյանքը առանց դրա, նաև հանդիսանում է

տնտեսական մեծ գործոն, եկամուտների աղբյուր, և քաղաքական շարժառիթ:

ՀՀ-ն լինելով սակավ էներգակիրներ ունեցող երկի` այսօր տարածաշրջանում էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր է։

2007 2011 թվականներին հանրապետությունից արտահանվել է մոտ 4 մլրդ կՎտ ժամ էլեկտրաէներգիա։

Комментариев нет:

Отправить комментарий